Gdzie jest najlepsze miejsce do ustawienia humidora?

Najważniejszą kwestią, która się tutaj pojawia, jest temperatura. W większości lokalizacji normalne wahania temperatury występujące w ciągu dnia nie stanowią problemu dla humidora. Należy jednak zachować ostrożność w odniesieniu do następujących punktów:
  • Humidor nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych . Nagłe wzrosty temperatury, nawet krótkotrwałe, są związane z wahaniami wilgotności względnej wewnątrz humidora i należy ich unikać.
  • Z tego samego powodu humidor nie powinien być umieszczany w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika lub klimatyzatora.
  • Należy unikać ekstremalnego chłodu. Nieogrzewane pomieszczenia lub piwnice często nie osiągają zalecanej minimalnej temperatury 16°C, szczególnie w miesiącach zimowych.

Jaki jest najlepszy sposób...


Czy humidor wymaga specjalnej troski?